November 24, 2020

1.2 Vooruitzichten in de internationale eierindustrie

De afgelopen decennia is de productie en consumptie van tafeleieren wereldwijd  sterk veranderd. Minder ontwikkelde landen spelen nu een veel grotere rol in de wereldwijde eierproductie. In de handel met Azië zullen ze ongetwijfeld het voortouw nemen. Bron: Prof. Hans-Wilhelm Windhorst, Vechta, Germany, International Egg Commission (IEC)[1] Special Economic Report (april 2011)

De wereldwijde productie van schaaleieren steeg in de periode 1990-2008 met 73,6%, van 35,2 miljoen ton in 1990 tot 61,2 miljoen ton in 2008. Professor Windhorst, Statistisch Analist bij het IEC schat dat in 2015 de productie van eieren 70,9 miljoen ton moet zijn om aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen.

De hoogste absolute stijging was in Azië met 22 miljoen ton, gevolgd door Noord-Amerika met 2,7 miljoen ton, Midden-en Zuid-Amerika met 1,6 miljoen ton en Afrika met 1 miljoen ton. De opmerkelijke toename van het geproduceerde volume in Azië leidde tot een aanzienlijke verandering in de ruimtelijke verdeling van eierproductie in de rest van de wereld.

Hoewel in 1990 de bijdrage van Aziatische en Europese landen aan de totale wereld eierproductie nog vrijwel gelijk was, was de situatie in 2008 compleet veranderd. Met een aandeel van 58,6% had Azië een dominantie positie ingenomen. In diezelfde periode verloor Europa bijna de helft van zijn aandeel. Net als Europa konden ook de andere continenten hun voormalige bijdrage aan de mondiale eierproductie niet handhaven.

Europa was het enige continent met een absolute daling in productievolume, het verloor 1,5 miljoen ton. De voornaamste reden hiervoor was het sociaal-economische transformatieproces in Oost-Europa. De eerder beschreven ruimtelijke verschuiving weerspiegelt de dynamiek van de eierproductie in een aantal minder ontwikkelde landen.

De globale eierconsumptie is verdrievoudigd in de afgelopen 40 jaar en de verwachtingen volgens de Consumer Quality Expectations stijgen net zo snel. Tegen 2015 zal de eierproductie een niveau van 70,9 miljoen ton moeten hebben bereikt om aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen. De terugkerende vraag in de internationale eierindustrie is, hoe de eierproductie dusdanig verhoogt kan worden zodat de groeiende wereldbevolking gevoed kan worden, terwijl de toegenomen regelgeving wel nageleefd wordt.

Een aantal interessante feiten

  • Meer dan 65% van de wereldwijde productie van eieren vindt plaats in Azië. Behalve  grootschalige operaties, productie voor supermarkten en de verwerkende industrie, draagt ook de straatverkoop van eieren in hoge mate bij aan de groeiende consumptie.
  • Van de in 2008 tien meest producerende landen, lagen er vier in Azië, drie in Amerika en drie in Europa. Slechts één EU-land, namelijk Frankrijk, behield zijn plek in de lijst met landen met de hoogste eierproductie.
  • De Aziatische consumptie van eieren is in India het laagste met minder dan 50 eieren per hoofd van de bevolking per jaar.
  • 80% van de Chinese eierproductie vindt plaats op kleine schaal, bijvoorbeeld in de achtertuin. Chinezen consumeren meer dan 300 eieren per hoofd van de bevolking per jaar. Toch bestaat er een overcapaciteit op de Chinese markt.
  • Japan is één van ’s werelds grootste importerende landen van eierproducten vanuit Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten.
  • Met 32% van de totale eierproductie heeft de eierverwerkende industrie in Noord Amerika een recordhoogte bereikt (tot 50% binnen in-line voorzieningen in 2008). In vergelijking; in  Europa werd ongeveer 27% van alle in 2008 geproduceerde eieren gekocht door de eierverwerkende industrie. 
  • De verwachting is dat het huidige patroon van handel in de eierindustrie niet noemenswaardig zal veranderen in de komende jaren. Er zullen nog steeds drie grote clusters in de eierindustrie bestaan, namelijk één in Noord-Amerika, één in West-Europa en één in Zuid-Oost Azië. Een vierde cluster tussen India en West Aziatische landen is in ontwikkeling.

 

 

[1] uitsluitend gewijd aan eieren, goed voor 60 landen met meer dan 80% van de wereldwijde productie van eieren