November 27, 2020

1.4 Eiersector: Nationale profielen

a

Nederland

Consumptie

De Nederlandse eiercomsumptie is in 2010 gestegen met 1 ei per persoon, wat op een totaal uitkomt van 185 eieren per hoofd van de bevolking in 2010. Van dit aantal zijn 134 scharreleieren (inclusief biologische en vrije uitloop eieren). Het gebruik van eieren in verwerkte producten zoals ijs, cake en gebak is gelijk gebleven op 43 eieren per hoofd van de bevolking per jaar.

Productie

Nederland is een belangrijke producent van eieren en eierproducten. Het merendeel van de productie (tweederde) wordt geëxporteerd. Nederlandse supermarkten verkopen alleen eieren geproduceerd volgens het IKB keurmerk, wat af te lezen valt aan het IKB logo op de verpakkingen. Nederland telt ongeveer 35 miljoen legkippen, die samen bijna 10 miljard eieren per jaar leggen.

De Nederlandse populatie legkippen steeg in 2010 met bijna twee miljoen tot 33,7 miljoen kippen. Het aantal bedrijven in de eiersector steeg in 2010 met 18 tot 1126 bedrijven. Het aantal kippen  gehouden in alternatieve systemen voor legkippen groeide in het bijzonder.

In 2010 bestond het totale aantal legkippen in Nederland voor 13% uit vrije uitloopkippen en voor 3% uit biologische kippen. De totale Nederlandse eierproductie werd in 2010 berekend op 10,1 miljard eieren: 300 miljoen meer dan in 2009.

Download hier het pdf profiel

Bekijk hier de video (5.32min) van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) over de samenstelling van de Nederlandse eiersector en de activiteiten van PPE in Nederland.

Spanje

Consumptie

  • De geschatte eierconsumptie in Spanje was in 2010 13,7 kilo per inwoner per jaar. 8,7 kilo hiervan wordt thuis en in de restaurant- en cateringindustrie geconsumeerd als schaaleieren. Naar schatting gaat de rest naar de eierverwerkende industrie (eierproducten en de overige voedingsmiddelenindustrie).
  • Het overgrote deel van de Spaanse eierconsumptie is afkomstig van kooikippen (95% in 2010). Ongeveer 3% van de totale consumptie bestaat uit vrije uitloop eieren en 1,5% zijn scharreleieren. Slechts minder dan 0,5% van de consumptie bestaat uit biologische eieren (die men in Spanje ecologische eieren noemt).
  • Het consumptiepatroon van  huishoudens in Spanje is sterk afhankelijk van economische en sociaaleconomische factoren zoals gezinsomvang, leeftijdsopbouw van het gezin, of men thuis of buitenshuis werkt,  grootte van de stad, regio en sociaaleconomische status. Over het algemeen eten eenpersoonshuishoudens, gezinnen met kinderen en gezinnen in grote steden minder eieren dan gemiddeld.

Productie

  • De eiersector in Spanje was in 2010 goed voor een totale omzet van € 895 miljoen.
  • De graad van zelfvoorziening van de Spaanse eiersector was 116%. Dit betekent dat Spanje een grote exporteur is van eieren en eierproducten op de Europese markt.
  • De Spaanse populatie legkippen was in 2010 44 miljoen kippen.
  • In 2010 was het aantal bedrijven actief in de eierproductie 1.370, 138 boerderijen minder dan in 2009. Het aantal dieren dat gehouden wordt in nieuwe, alternatieve systemen voor legkippen is extreem laag in Spanje.
  • De totale eierproductie was in 2010 756.200 ton. Deze productie vertegenwoordigt 7,1% van de totale Spaanse veeteeltproductie en 2,3% van de totale Spaanse landbouwproductie.

Van de totale populatie legkippen in 2010 waren 42 miljoen (95,7%) kooikippen, 0,7 miljoen  (1,7%) scharrelkippen, 1 miljoen (2,4%) vrije uitloop kippen en 0,05 miljoen (0,1%) biologische kippen.

 

Portugal

De Portugese eiersector is bijna zelfvoorzienend, het beschikt niet over een groot overschot of tekort en kan de binnenlandse vraag naar eieren goed aan. Slechts een klein deel wordt geïmporteerd uit andere landen.

Portugese eierconsumptie (kg/hoofd van de bevolking/jaar)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
9,1 9,1 9,1 9,1 9,0 8,9

Portugal heeft een versnipperde productiestructuur met een relatief groot aantal eierproducenten die een relatief kleine toom houden. Deze productiestructuur gaat gepaard met een lage concentratie op het eierverpakkingsniveau. In deze niet-geïntegreerde systemen hebben producenten ofwel een eigen pakstation, ofwel afspraken gemaakt met onafhankelijke bedrijven in de eierverpakkingsindustrie. Deze eierverpakkers bundelen toeleveringen van een beperkt aantal eierproducenten met behulp van korte termijn contracten.

De eierverwerkende industrie is veel geconcentreerder dan de eierverpakkingsindustrie. Portugal heeft maar één eierverwerker. Europese eierverwerkers zoals deze hebben de neiging zich te richten op het breken van tweederangs eieren, met name bedoeld voor de binnenlandse markt en meestal enkel in de vorm van vloeibare producten.

Eierproductie (in 1000 ton): Portugal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
117 124 125 126 132 120 119 122 124 125

 

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is de op 5 na grootste eierproducent in de EU en herbergt ruim 33 miljoen legkippen. Het land is voor 82% zelfvoorzienend in eieren en eierproducten. De waarde van de Britse consumptie eierindustrie wordt geschat op 561 miljoen Pond (ongeveer 699 miljoen Euro). In 2010 was het volume van de eierproductie voor menselijke consumptie 826 miljoen dozijn. 50% hiervan bestond uit kooieieren, 42% uit vrije uitloop eieren en 8,3 % uit biologische eieren en scharreleieren.

De eierindustrie in Engeland en de rest van het Verenigd Koningrijk is misschien wel de meest geavanceerde veeteeltsector op het gebied van zelfredzaamheid, onafhankelijkheid van overheidsinterventies, ketenintegratie en marketing.

De sector maakt gebruik van de nieuwste technologie en werkmethoden en heeft gereageerd op de oproep en aanmoediging van de opeenvolgende regeringen om efficiëntieslagen te maken (bijvoorbeeld door het verminderen van de kosten en het toevoegen van waarde door innovatie).

De Britse eierindustrie heeft sterke en professionele vertegenwoordigende lichamen. De voornaamste functie van deze instanties is het behartigen van de belangen van leden in gesprekken met de regering, parlementsleden, de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere organen. De voornaamste vertegenwoordiger is de British Egg Industry Council.

Er zijn een paar gespecialiseerde brancheorganisaties, zoals The British Free Range Producers Association (BFREPA) en the United Kingdom Egg Producers Association (UKEPRA)  die de belangen van de kleinere onafhankelijke eierproducten behartigen.

De meest recente nationale statistieken over eierverpakking en -verwerking, opgesteld door het Britse Ministerie van Milieubeheer, Voedselvoorziening en Plattelandszaken werden 3 mei 2012 gepubliceerd met goedkeuring van de UK Statistics Authority.

 

Ierland

De totale waarde van de Ierse eierindustrie was in 2010 €81 miljoen (waarvan de detailhandel goed was voor € 69,7 miljoen). Ongeveer 70% van de markt wordt geleverd door  binnenlandse productie, de rest wordt voornamelijk geïmporteerd uit Noord-Ierland.

Er staan 245 bedrijven geregistreerd in de eiersector met een toeleveringsketen van meer dan 2.000 eierboeren. De Irish Egg Association vertegenwoordigt de belangen van de voornaamste Ierse bedrijven in de eierverpakkingsindustrie (29 leden met een totaal van 300 werknemers) en is goed voor 95% van de totale Ierse tafeleierproductie. Alle leden van de Irish Egg Assiciation zijn tevens aangesloten zijn de Bord Bia Egg Quality Assurance Scheme.

De eierconsumptie per hoofd van de bevolking ligt in Ierland ver onder het EU-gemiddelde.