November 24, 2020

2.1 Wat is innovatie?

Voordat we ons gaan verdiepen in de serieuzere gedeelten van innovatie in de eiersector, laten we eerst graag dit filmpje zien over artistieke innovatie met eieren!

Innovatie wordt in het bedrijfsleven op drie manieren bereikt;

1) Geleidelijke innovatie

Kleine maar belangrijke verbeteringen in uw producten, processen en andere onderdelen van uw bedrijfsvoering. Dit zijn vaak de verbeteringsinnovaties die we elke dag zien: verbeterde verpakkingen, reductie van afval, verbeteringen in de toeleveringsketen, aanpassingen van het formaat en kostenbesparingen.

Deze innovaties die zijn heel kenmerkend en goed herkenbaar voor de consument. Geleidelijke innovaties zijn daarom erg belangrijk in de communicatie richting de consument. Hoe innovatief een bedrijf ook is, het wordt pas omgezet in een concurrentievoordeel op het moment dat het gecommuniceerd wordt richting de consument.

Welke drie geleidelijke innovaties heeft u de afgelopen twee jaar doorgevoerd?

 

2) Baanbrekende innovatie

Dit is een essentiële verandering in de manier waarop u zaken doet. Een baanbrekende innovatie geeft de consument iets aantoonbaar nieuws (en gaat verder dan geleidelijke innovatie). Baanbrekende innovatie levert enige tijd een aanzienlijke voorsprong op de concurrentie. De periode dat een bedrijf dit concurrentievoordeel kan behouden wordt echter steeds korter.

Hebt u de afgelopen twee jaar een baanbrekende innovatie geïntroduceerd?

 

3) Transformationele Innovatie

Transformationele Innovatie heeft meestal betrekking op de invoering van een proceswijziging of nieuwe technologie die ons product of onze manier van werken verandert. Deze vorm van innovatie komt het minst vaak voor.