November 27, 2020

2.2 Tips voor een innovatieve bedrijfsvoering

In de meeste bedrijven in de eierindustrie vindt innovatie niet zomaar plaats, het vergt een prestatie van het hele team. De meest succesvolle baanbrekende innovaties worden bewerkstelligd via de nodige Research & Development. Of, op een minder officiële manier maar daarom niet minder succesvol, door kleine wijzigingen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Tips voor een innovatieve bedrijfsvoering:

  1. De medewerkers binnen uw bedrijf lopen vaak rond met ideeën en mogelijke oplossingen voor problemen die ze dagelijks ondervinden. Wanneer u wilt innoveren zijn uw medewerkers het meest waardevolle bezit.
  2. Naast het aanboren van de bestaande middelen binnen uw bedrijf, is het vaak nuttig om belanghebbenden, leveranciers, klanten en zakelijke contacten in het innovatieproces  te betrekken. Dit kan u tot nieuwe inzichten leiden die bijdragen aan het innovatieproces.
  3. Onderzoek uw markt en uw klanten. Achterhaal wat uw klant belangrijk vindt en welke  productverbeteringen ze willen die momenteel nog niet beschikbaar zijn. Concentreer innovatie hierop.
  4. Bestudeer de markt, spot bestaande trends en benut deze in uw innovatieproces.
  5. Houd uw concurrenten in het vizier. Zijn er innovaties of succesvolle processen die u ook kunt implementeren? Let ook op de onderdelen waarop uw concurrent minder presteert maak hier gebruik van door het beter te doen.
  6. Overweeg te investeren in een eigen Research & Development-team.
  7. Neem uw bestaande processen onder de loep. Waar kunnen verbeteringen doorgevoerd worden?

Samenwerken

Sommige bedrijven in de eierindustrie zien samenwerking als de sleutel tot succes als het op innovatie aankomt. Ze zijn zich bewust van het feit dat innovatie niet plaats vindt enkel en alleen door gebruik te maken van interne middelen. Dus keren ze hun blik naar buiten op zoek naar  organisaties met complementaire vaardigheden. Dit zouden universiteiten kunnen zijn, maar ook toeleveranciers of zelfs branchegenoten.

Een Iers voorbeeld illustreert een dergelijke samenwerking.  The Irish Grain & Feed Association is een cluster van 10 Ierse bedrijven van verschillende disciplines binnen de paardenvoeder industrie. Dit cluster van bedrijf kwam samen en bundelde hun krachten om met Teagasc Oakpark een probleem op te lossen waar ze allen mee werden geconfronteerd.

 

Innovation Voucher: Irish Grain & Feed Association

Een nuttig Europees Lifelong Learning Project dat draait om samenwerking is: EUC2C.com

 

Bestrijd de angst voor verandering

Nieuwe vindingen en samenwerkingsverbanden uitproberen is riskant. Let wel: stil blijven staan is riskanter. Risico inventarisatie is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van nieuwe ideeën. REMARK is een nuttig EU Lifelong Learning Project dat gaat over risicomanagement. Meer informatie op: http://www.remark.lt/remark_cd/5081/fcontent.html

 

Nieuwe ideeën managen

Wanneer u de gebieden hebt geïdentificeerd waar innovatie mogelijk is, is het belangrijk om de kwalificatie en ontwikkeling van innovaties goed georganiseerd en effectief te laten verlopen.

U kunt bijvoorbeeld een activiteit organiseren zoals een workshop, om ervoor te zorgen dat men  ideeën op bepaalde specifieke kennisgebieden met elkaar deelt en op formele wijze evalueert om tot gegronde innovaties te komen. “Is deze vorm van innovatie haalbaar?” “Lost het een specifiek probleem op?” Deze manier van gestructureerd op zoek gaan naar innovaties wordt ook wel ‘short listing’ genoemd. Hulp bij het opstellen van een short list? Klik hier voor de Innovatie Quiz.

 

Nu u uw ‘shortlist’ met innovatieve ideeën heeft opgesteld: Wist u dat er innovatiesubsidies en -ondersteuningsmogelijkheden zijn waar u als bedrijf van kunt profiteren?

Veel bedrijven willen innoveren, maar weten niet hoe dit aan te pakken. Innovatie wordt vaak als te moeilijk, te duur en te tijdrovend gezien. Gebruik maken van beschikbare financierings- en ondersteuningsmogelijkheden kan van onschatbare waarde zijn bij de ontwikkeling van uw bedrijf.