November 24, 2020

2.4 Marketing Innovatie

Het is essentieel dat agrofood bedrijven inzicht verwerven in de belangrijkste trends in de voedselindustrie vanuit een marketing-, productontwikkelings- en merkperspectief. Deze submodule gaat in op de vraag hoe te innoveren rond trends die van invloed zijn op de voedselindustrie van vandaag en van morgen. Speciale focus ligt hierbij op consumentengedrag.

Bekijk hier een filmpje van 1 minuut over een boer uit Soest die eieren verkoopt ‘uit de muur’.

  • Innovatie gaat niet per definitie over mensen met witte jassen in Research & Development laboratoria. Marketing Innovatie is net zo belangrijk.
  • Innovatie hoeft altijd een ernstige aangelegenheid te zijn. Heb plezier in innoveren!
  • Iets nieuws ondernemen hoeft niet altijd veel geld te kosten.

Innovatie zal een cruciale rol spelen in het bijstaan van de eierindustrie om de economische uitdagingen die in de EU te wachten staan te trotseren. Dit mede omdat eieren een goedkoop, gezond en proteïnerijk alternatief zijn in het dieet van de Europese consument. Aangezien innovatie in vele vormen denkbaar is, zal deze module zich focussen op innovatie vanuit het perspectief van de consument. We nemen we volgende voornaamste trends en consumentenbeweegredenen onder de loep.

2.4.1  Stijgend overgewicht

2.4.2  De opkomst van de bewuste consument

2.4.3  Voedselconsumptie om gezondheidsredenen

2.4.4  Verhoogd verlangen naar welzijn

2.4.5  De voortzetting van verlangen naar comfort

2.4.6  Veranderende gezinssamenstelling & mannen achter het aanrecht!

2.4.7  Uitputting van natuurlijk bronnen en de vraag naar alternatieve energie

2.4.8  De behoefte aan versnelde Research & Development en innovatie

2.4.9  De opkomst van Social Media