November 28, 2020

4.1 Meten van prestaties & het stellen van doelen

Veel bedrijfseigenaren en managers hebben aangegeven dat wanneer hun bedrijf snel groeit ze meer op afstand van de dagelijkse operatie komen te staan. Aan de andere kant weten ze ook dat een groeiend bedrijf juist goed geleid moet worden om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Dat geldt zeker in deze onzekere economische tijden.

Werken met systemen die het succes binnen een bedrijf meten kan een belangrijke manier zijn om op de hoogte te blijven van hetgeen binnen een bedrijf gebeurt. Het geeft belangrijke informatie over wat er allemaal speelt en het geeft ook een startpunt om doelen aan stellen voor toekomstige groei.

Deze module geeft de voordelen aan van het meten van succes & het stellen van doelen. Het laat zien hoe keuzes gemaakt moeten worden tussen BSI’s (Belangrijke Succes Indicatoren) en geeft een aantal voorbeelden op belangrijke gebieden. Het geeft ook de belangrijkste onderwerpen aan die mee moeten spelen in het stellen van doelen voor uw bedrijf.