November 25, 2020

4.1.1 Het belang van het meten van success en doelen stellen

Er is een bekend gezegde dat stelt dat je niet kunt managen wat je niet meet. Hoewel veel kleine bedrijven dit niet zozeer nodig hebben is het voor groeiende bedrijven erg belangrijk.

Weten hoe de verschillende onderdelen van uw bedrijf presteren levert belangrijke informatie op.  Een goed meetsysteem stelt u ook in staat de achterliggende factoren te analyseren – zowel goede als slechte! Dit stelt u in een betere positie om bedrijfsprestaties pro-actief te managen.

Een van de veelvoorkomende problemen met prestatiemanagement is kiezen wat je wilt meten. Het belangrijkste is om je hierbij te richten op kwantificeerbare factoren die direct in verband kunnen worden gebracht met brengers van success in je bedrijf en in de sector. Deze zijn beter bekend als Belangrijke Prestatie Indicatoren (BSI’s).

Er moet eerst een keuze gemaakt worden op welke onderdelen van het bedrijf u de metingen gaat richten en vervolgens kiezen hoe er op deze gebieden het beste gemeten kan worden. Het is belangrijk om te onthouden dat hoewel financiële indicatoren het meest gebruikt worden als meetinstrument, niet-financiële indicatoren even belangrijk kunnen zijn.