November 27, 2020

4.1.2 De voordelen van het stellen van doelen

Het doel van het bijhouden en meten van prestaties is om verdere verbeteringen in prestaties door te kunnen voeren.  Er zijn twee manieren om Belangrijke Prestatie Indicatoren (BPI’s) te gebruiken om deze management kracht te kunnen benutten.

  • Gebruik BPI’s om potentiële kansen of problemen te signaleren. Onthoud dat BPI’s u  vertellen wat er gebeurt op de gebieden die bepalen hoe het met het bedrijf gaat. Wanneer het de verkeerde kant op dreigt te gaan bent u op tijd op de hoogte dat hier actie op moet worden ondernomen. Wanneer het de goede kant op gaat kunt u wellicht nog grotere groei realiseren dan in eerste instantie voorspeld was.
  • Gebruik BPI’s om doelen voor afdelingen en personeelsleden te stellen om hiermee de strategische doelen van het bedrijf te realiseren. De BPI’s zullen zo ontwikkeld moeten worden dat ze alle personeelsleden voorzien van duidelijke doelen, gecombineerd met het begrip hoe deze doelen bijdragen aan het algehele succes van het bedrijf. Deze doelen moeten intern gepubliceerd worden en hier moet vaak naar gerefereerd worden om zo iedereen in het bedrijf een goed beeld te geven van de toekomst. Indien mogelijk is het goed om mensen te belonen wanneer ze  meer dan hun doelen gerealiseerd hebben.