November 25, 2020

4.3 Het samenstellen van het team

Een goede definitie van een team binnen een bedrijf is:

Een groep mensen, die allemaal met hun individuele kennis en vaardigheden gezamenlijk werken aan een gemeenschappelijk doel.

MBK bedrijven kunnen soms voorbijgaan aan het belang van het creëren van effectieve teams binnen het bedrijf omdat ze zich traditioneel meer hebben gericht op doelen van individuele werknemers en niet op teambuilding. Om voordeel te hebben van een succesvol team moet je voor een goede structuur zorgen. Veel succesvolle organisaties hebben teamwork omarmd als een effectieve manier van werken. We zien dan ook veelal een vervanging van het woord “leidinggevende” door “team leiders”. Bedrijven hebben deze concepten omarmd omdat ze in de praktijk goed werken. De motivatie van werknemers verbetert sterk wanneer ze zich gewaardeerd voelen en voelen dat hun bijdrage een verschil maakt.

Niet alle teams zijn hetzelfde. Afhankelijk van de situatie stelt u een team samen dat het beste past bij de doelen bereikt moeten worden. Het type team zal beïnvloeden hoe effectief de doelen zullen worden bereiken.