November 27, 2020

4.3.1 Verschillende typen teams

Functioneel team

Deze vorm van teamwork is waar massaproductiebedrijven op gebouwd zijn. Teams die zijn georganiseerd rond de functies binnen het bedrijf werken goed met deze structuur. Met een functioneel team zijn de resultaten die geproduceerd worden door het team de som van de resultaten van elk individueel teamlid. Met een dergelijk team werken de mensen in een team maar niet als een team. Functionele teams zijn simpel en gemakkelijk te vormen. De prestaties van elk teamlid zijn gemakkelijk te evalueren. Zo’n team werkt goed wanneer de handelingen herhaaldelijk en de regels bekend zijn. Traditionele leidinggevende/werknemer relaties zijn vaak georganiseerd als een functioneel team.

 

Hiërarchisch team

Binnen een hiërarchisch team werken de mensen van het team als één. Zo’n team heeft iemand nodig die het team leidt en aanstuurt. Wanneer ze als een team werken coördineert iedere werknemers zijn handelingen met de rest van het team. Ze werken onafhankelijk van elkaar maar hun handelingen worden sterk afgestemd op die van andere mensen in het team. Een hiërarchisch team kan enorm flexibel zijn wanneer ze goed wordt ingezet. Ze kan snel schakelen en is goed in taken die in korte tijd moeten worden afgerond.

 

Cross-functional team

Binnen dit team werkt een groep mensen met verschillende vaardigheden aan een gezamenlijk doel. Hier kunnen mensen bij betrokken zijn vanuit de financieringshoek, marketing, productie en personeelszaken. In zo’n team zijn mensen betrokken vanuit alle niveaus van het bedrijf. Team leden kunnen ook van buiten het bedrijf komen (bijvoorbeeld van toeleveranciers, klanten of consultants).

 

Organisch team

Een goed werkend organisch team is de sterkste van alle typen. Het creëert synergie: de resultaten van het team zijn groter dan de som van alle individuele resultaten van de teamleden. Synergie treedt op doordat het team de sterke kanten van de teamleden benut terwijl ze de zwakke kanten minimaliseert. Echter vereist dit team wel veel zelfdiscipline om goed te kunnen werken. Het organische team wordt vaak gebruikt in situaties waar alle teamleden de taken kennen van alle andere leden in het team. Veel kennis van de overige teamleden is hier dus vereist. Team die al lange tijd samenwerken functioneren vaak als een organisch team.