November 27, 2020

4.3.2 Wat zijn de onderdelen van een goed team?

Wat maakt een goed bedrijfsteam?

Effectief teamwork en samenwerken:

Om een succesvolle teamstructuur te vormen moeten een aantal onderdelen aanwezig zijn:

  • Duidelijke rolverdeling: Om succesvol samen te werken aan een gemeenschappelijk doel moeten de taken van alle teamleden gedefinieerd zijn. Wanneer dit niet gebeurt zullen teamleden ontmoedigd worden omdat ze niet precies weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
  • Gezamenlijke teamdoelen: De doelen van het team moeten duidelijk vastgesteld zijn en hier moet iedereen het over eens zijn. Dit zorgt voor een uitgangspunt waaromheen de werkzaamheden kunnen worden georganiseerd. Wanneer de doelen niet duidelijk zijn vastgesteld en zijn geaccepteerd door alle teamleden zullen de teamleden ronddwalen zonder structuur of richting. Bijvoorbeeld kan het doel van een team zijn om de potentiële markt in kaart te brengen voor een nieuw product.
  • Vertrouwen: Succesvolle teams bestaan uit mensen die elkaar vertrouwen. Het ontbreken van vertrouwen tussen teamleden leidt ertoe dat de focus van de mensen verschuift van de gezamenlijke doelen naar het beschermen van hun eigen positie.
  • Toewijding: Alle mensen in het team moeten toegewijd zijn aan de teamdoelstellingen. Zij die zich niet verantwoordelijk voelen voor het gehele team zullen de toewijding van andere leden van het team ondermijnen.
  • Wederzijds respect: Teamleden moeten onderling respect voor elkaar hebben. Dit houdt ook in respect voor andermans visie en voor activiteiten van de andere teamleden. Hiernaast moet er ook respect zijn voor de doelen van het team en voor de verantwoordelijkheid om hier gezamenlijk naartoe te werken.
  • Communicatie: Uitstekende communicatie tussen teamleden is belangrijk om de doelen van het team te kunnen bereiken.