November 27, 2020

4.3.3 Een team samenstellen, een voorbeeld

Het eierbedrijf ABC Egg Company wil de afvalproductie van het bedrijf verminderen met 8% in 1 jaar

1. Stel een milieu management team vast

Dit team vormt de kern van mensen die alle onderdelen van het bedrijf vertegenwoordigen en een lid van het senior management om de betrokkenheid van het hoogte niveau te garanderen. Het team moet in dit geval bestaan uit:

 • Een proces ingenieur – iedere vermindering van afval vergt een grotere efficiëntie van de proces ingenieurs
 • Een financieel manager – deze kan informatie verschaffen over de inkoop en verbruikskosten en kan als contactpersoon fungeren met eventuele leveranciers.
 • Een facilitair manager – deze kan informatie verschaffen over het gebruik van producten binnen het bedrijf en de bijbehorende kosten
 • Een veiligheidsmanager – om rekening te houden met eventuele  veiligheidsvoorschriften
 • Een kwaliteitsmanager – wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld een bepaald keurmerk heeft als de ISO 9000 moeten alle aanpassingen in deze context geplaatst worden

Andere mensen die wellicht in uw team opgenomen zouden kunnen worden zijn de directeur, een onderhoudsingenieur, een transportmanager, een Officemanager en iemand van personeelszaken.

2. Definieer de taak van het team

De rol van het milieu management team is:

 • Een audit uitvoeren over het gebruik van middelen – hiermee identificeer je onderdelen binnen je bedrijf waar veel wordt verspild of weggegooid
 • Een aantal aanbevelingen doen die het doel van 8% vermindering bereiken
 • Een actieplan vaststellen dat ervoor zorgt dat verbeteringen worden doorgevoerd en worden bijgehouden
 • Kiezen hoe dit proces in de dagelijkse gang van zaken opgenomen kan worden en betrokkenheid van het personeel kan garanderen

3. Zorg ervoor dat je de juiste middelen beschikbaar stelt

Voordat het team samengesteld wordt moet de overwogen worden wat het team nodig heeft om haar taak goed uit te kunnen voeren. Ieder lid van het team moet duidelijke verantwoordelijkheden hebben voor specifieke taken. Deze zijn onder meer:

 • Bijhouden van de administratie
 • Monitoren van doelen en doelstellingen
 • Het ontwikkelen van werkprocedures
 • Zorgen voor training van de werknemers
 • Het systeem aanpassen aan de veranderingen die dit teweeg brengt

Contact onderhouden met externe consultants