November 27, 2020

5.3 Management – het voorkomen van ziektes, bioveiligheid

Eierenproducenten volgen strikte protocollen voor bioveiligheid en preventie van ziekten op de boerderij. Traceerbaarheid van de bron naar consument is een garantie van controle en veiligheid. Sinds 2004 is elk ei op de schaal gemerkt met een code die het bedrijf van oorsprong en het type behuizing aangeeft. Dit maakt het identificeren en verhelpen van eventuele problemen mogelijk en biedt voedselzekerheid in de gehele keten van de eierindustrie.

Toekomstige ontwikkelingen in de industrie hangen af van de toepassing van nieuwe moleculaire tools bij de ontwikkeling van verbeterde diagnostische technieken voor bewakingsprogramma’s voor pluimveeziektes en het toezicht op pathogenen (ziekteverwekkers).

Het verleden heeft aangetoond dat een snelle aanpak van problemen veroorzaakt door (via voedsel overgedragen) pathogenen in kippenvlees en eieren noodzakelijk is, om het consumentenvertrouwen te handhaven.

Enkele tips om bioveiligheid te garanderen:

 • Verwijder regelmatig gemorst voer.
 • Zorg ervoor dat oppervlaktewater waar het pluimvee van drinkt de kwaliteit heeft vergelijkbaar met kraanwater.
 • Zorg ervoor dat werknemers en bezoekers zich strikt houden aan de bioveiligheidsmaatregelen en protocollen om kruisbesmetting te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat chauffeurs van vrachtwagens de bioveiligheidsmaatregelen en protocollen strikt opvolgen tijdens:
  • het verzamelen van dode dieren.
  • het leveren van kuikens en hennen.
  • het ophalen van kuikens en hennen.
  • het leveren van eieren.
  • het leveren van voer.
 • Gooi dode dieren volgens de voorschriften weg.
 • Zorg dat knaagdieren en wilde dieren uit de buurt blijven.
 • Voorkom contact tussen wilde vogels en andere dieren en het pluimvee.
 • Bepaal en handhaaf bioveiligheid buffers.

Helaas zijn technologieën ontwikkeld voor de industriële productiesystemen met strenge hygiënische controles moeilijk toepasbaar in de wereldwijde kleinschalige gemengde bedrijfssystemen. De kleinste boeren zijn over het algemeen het minst technologisch geavanceerd, werken met inheemse vogels, maken gebruik van aasvoer, doen weinig aan ziektebestrijding en goede huisvesting. Echter, de toepassing van een aantal relatief eenvoudige technologieën (bijvoorbeeld korte tijd afzondering tijdens het fokken, opfokvoer voor kuikens, vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle -de pseudo-vogelpest- en ‘s nachts veilige huisvesting bieden aan alle vogels) leveren diepgaande verbetering op voor de winstgevendheid, de voedselzekerheid en een verbetering van de positie van vrouwen als pluimveehouders. Bron: Pym et al., 2008..