November 27, 2020

5.4.1 Afvalmanagement

De legkippenindustrie is onderworpen aan specifieke regelgeving om de impact op het milieu te beperken. Er zijn onder andere regels om uitstoot te verminderen en om adequaat om te gaan met afvalproducten.

 • In Spanje heeft de pluimvee sector veel minder impact op de opwekking van broeikasgassen dan in andere agrarische sectoren.  De pluimvee sector draagt slechts met 0,14 % bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. De afgelopen 20 jaar heeft de sector in Spanje de totale uitstoot van broeikasgassen met 4,34 % en het waterverbruik met 3,5 % kunnen verminderen. Dit dankzij innovatie en een efficiëntere productie.
 • Boerderijen in de Europese Unie nemen maatregelen om het dieet van kippen aan te passen aan de voedingseisen die passen bij de verschillende levensstadia. Hierdoor verbetert het verteringsproces en het voedingsstoffenpatroon. De impact op het milieu wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.
 • De mest van leghennen wordt vaak gebruikt als hoogwaardige organische meststof wegens het gehalte aan nuttige voedingsstoffen voor planten en organisch materiaal.
 • De EU heeft grote behoefte aan organisch bodemmateriaal, organische meststoffen en moet de textuur en kwaliteit van de landbouwgrond  verbeteren.
 • Doordat bewerking minimaal is en verpakkingen van gerecycled materiaal worden gemaakt, heeft de sector een erg geringe CO2-voetafdruk.

Vloeibare afvalproducten komen vrij bij het schoonmaken van de stal, het reinigen van gereedschap en het reinigen van eieren. Om de bedreiging van het milieu te beperken moeten deze afvalproducten naar behoren worden behandeld en opgeslagen. Het meest geschikte ontwerp voor een afvoerwaterbehandelingssysteem op een boerderij hangt af van:

 • Omvang van de werkzaamheden.
 • Eigenschappen van de vloeibare afvalproducten.
 • Volume van de vloeibare afvalproducten.
 • Beoogde gebruiksbestemming van de afvalproducten.
 • Beschikbaarheid en geschiktheid van grond voor afvalstoffen (meststoffen).
 • Milieugevoeligheid van het grondwater.
 • Milieugevoeligheid van de naburige omgeving.
 • Klimatologische factoren.
 • Topografische factoren.
 • Bodemgesteldheid.
 • Betrouwbaarheid en onderhoudsvoorschriften.
 • Uitbreidingsplannen in de toekomst.
 • Voorschriften in wet- en regelgeving.

En natuurlijk KOSTEN