November 27, 2020

5.5 Productie – ontwerp van het pand

Enkele tips voor het ontwerp van het pand en de bijbehorende systemen.

Voedersystemen

Goed ontworpen en onderhouden voedersystemen zijn nodig om het productieniveau van kippen te optimaliseren, het risico op milieueffecten te minimaliseren en een maximale winstgevendheid te garanderen. Een aantal adviezen:

 • Ontwerp en plaats de voederbakken zodat alle kippen gelijke toegang hebben tot het voer.
 • Installeer systemen die aangepast kunnen worden aan de kenmerken en vereisten van de kippen.
 • Neem voederbakken die zo min mogelijk oud voer vasthouden.
 • Installeer en onderhoud voedersystemen die zo min mogelijk voer verspillen.
 • Ontwerp en handhaaf silo’s en voerleidingen om voerverspilling en het indringen van water te minimaliseren.
 • Ontwerp voederopslagplaatsen om aantasting door knaagdieren te voorkomen.

 

Ventilatiesystemen

Goede ventilatie is nodig om de gezondheid en het welzijn van de leghennen op peil te houden en om de staltemperatuur te kunnen controleren. Tevens is het behouden van een aanvaardbaar vochtgehalte in de mest en afvalproducten essentieel om geuroverlast, ophoping van waterdamp, warmte, gassen en stofdelen in de stal tegen te gaan. Het systeemontwerp moet voor een goede klimaatbeheersing in de stal zorgen om ophoping van gas tegen te gaan en te zorgen voor een goede droging van de mest en stromest.

 

Watersystemen

Goed ontworpen en onderhouden wateringssystemen zijn essentieel voor het dierenwelzijn en het voorkomen natte nachtverblijven en de daaruit voortvloeiende milieugevolgen.

 • Ontwerp bewaterinssystemen om een toereikende toegang tot de waterfaciliteit te garanderen.
 • Installeer systemen die aangepast kunnen worden aan de kenmerken en vereisten van de leghennen.
 • Installeer systemen die makkelijk schoon te houden zijn.
 • Ontwerp een systeem dat verspilling en lekkage minimaliseert.

 

Energie en Eco-efficiëntie

Eco-efficiëntie richt zich op het verminderen van de input van productiemiddelen en het vermijden van afvalproductie en verontreinigende stoffen. Om de eco-efficiëntie te verbeteren hebben we hier een aantal suggesties;

 • Installeer triphosphor fluoriderende verlichting.
 • Gebruik automatische controlesystemen.
 • Minimaliseer luchtgaten in stallen om de belasting op de ventilatoren te verminderen.
 • Gebruik energiezuinige ventilatoren en onderhoudt deze regelmatig om optimale efficiëntie te verzekeren.
 • Controleer regelmatig alle apparatuur om verlies in productieprestatie te voorkomen.