November 25, 2020

Module 1 Introductie

Over deze cursus

Het samenwerkingsverband CICEI heeft trainingsmateriaal ontwikkeld in de vorm van een online cursus. De cursus is specifiek gericht op kleine en middelgrote bedrijven uit de eierensector.

CICEI is een project dat managers en hun werknemers in de eierensector helpt om het meest uit hun bedrijf en carrière te halen. Deze training verhoogt hun kennisniveau en stimuleert bedrijfsinnovatie.

Het cursusmateriaal bestaat uit 5 modules en wordt afgesloten met controlevragen en bij goed gevolg met een certificaat. Dit certificaat staat gelijk aan 10 uren beroepsonderwijs.

Achtergrond
Deze cursus is ontwikkeld omdat het steeds belangrijker wordt voor Europese mkb bedrijven in de  eierenindustrie om te innoveren en zo effectief te kunnen concurreren. Dit zowel met het oog op groeiende concurrentie door import vanuit het buitenland als binnenlandse uitdagingen zoals stijgende voederprijzen.

Eieren zijn een basisvoedingsmiddel die in heel Europa worden geconsumeerd en vormen daardoor  een grote en belangrijke markt. Toch staat de EU-eierindustrie onder druk door veranderende marktstructuren. Wereldwijde concurrentie heeft in Europa voor een relatieve teruggang in de pluimvee-industrie gezorgd, met enkel in 2004 een productiepiek.

Deze daling heeft de meeste invloed op kleine en middelgrote eierproducenten en –verwerkers, die op hun beurt van invloed zijn op andere bedrijven in de toeleveringsketen.

Doelen van deze introductiemodule
Aan het einde van deze module: