November 27, 2020

Over de behoefte

Europese eierensector onder druk

Eieren behoren tot het hoofdvoedsel van de mens en worden geconsumeerd in heel Europa, een grote en belangrijke markt. Nederland beschikt over veel exportcapaciteit en het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn belangrijke Europese eierenproducenten. De sector staat echter wel onder druk. Bedrijven moeten omgaan met vergankelijke en kwetsbare producten, worden geconfronteerd met stijgende prijzen voor materialen, een snelle toename in wettelijke milieu- en dierenwelzijn vereisten en een dominante positie van retailers. Hogere kosten, veranderende markten en wereldwijde concurrentie hebben een neergang in de pluimveesector veroorzaakt. In de top 10 van producenten, is alleen de productie in Spanje en Nederland gestegen tussen 2006 – 2007 (EEPA). Deze daling heeft het meeste impact op kleine en middelgrote producenten en verwerkers die op hun beurt weer anderen in de keten beïnvloeden.

Behoefte aan training voor sectorspecifieke kennis en vaardigheden

Dit is uitgebreid gedocumenteerd in internationale eierensector fora (www.eggindustry-digital.com;  www.wattpoultry.com;  www.eepa.info) en is gevalideerd in de analyse van de Ierse eierensector (2007) door Momentum Marketing. Hieruit bleek dat:

a)    veranderende marktstructuren en nationale/Europese normen vereisen grondige branche-specifieke kennis om te kunnen concurreren;

b)   de meeste werknemers in de eierensector beschikken over vaardigheden die puur gebaseerd zijn op agrifood, er is een gebrek aan up-to-date marktinformatie en hedendaagse business skills. Deze behoeften blijken te bestaan in verschillende landen.