November 28, 2020

Over de partners

CICEI is een consortium van partners uit 5 landen. Wij bieden expertise in training, marketing en kwesties die specifiek zijn voor de eierensector.  Elke partner is geselecteerd vanwege haar expertise in onderwijs en training en hun ervaring met de doelgroep. Samen hebben wij trainingsmateriaal ontwikkeld in 4 talen: Nederlands, Engels, Spaans en Portugees.

Projectleider
Business Development Friesland (BDF) – Nederland

BDF ontwikkelt projecten en activiteiten gericht op kennisdeling tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Zowel op lokaal als op Europees niveau. BDF heeft vanuit het noorden van Nederland een sterke band met de agro-food sector, de grootste sector in de regio. BDF verzorgt bedrijfstrainingen en voorlichting en beheert tevens een eigen incubator waar startende ondernemers hun eigen bedrijf kunnen beginnen.  BDF is aangesloten bij EBN (European Business Innovation Center Network) en heeft via EBN een Europees netwerk tot haar directe beschikking van 200+ innovatiecentra in Europa.

Projectpartners
Frisian Egg – Nederland

Frisian Egg is een leverancier van eieren aan supermarktketens, de detailhandel en groothandel. Tevens levert het ei-producten aan bakkerijen en producenten van levensmiddelen, zoals mayonaise- en saladeproducenten.

Door twee gescheiden disciplines te combineren, de verkoop van consumptie-eieren en gepasteuriseerde eiproducten, biedt Frisian Egg binnen één bedrijf haar klanten een unieke meerwaarde.

Frisian Egg heeft bovendien een uniek, volledig computergestuurd detectiesysteem ontwikkeld om eieren te selecteren zodat de hoogste kwaliteit en efficiëntie gewaarborgd kan worden.

INPROVO – Spanje
De vereniging  die de werkgeversorganisaties in de Spaanse eierensector verbindt. Leden van INPROVO zijn: broederijen (CEAS), producenten en verpakkers (ASEPRHU), fabrikanten van eiproducten (INOVO) en twee boerenvertegenwoordigers (ASAJA en UPA). Doelen zijn: het verbeteren van de ei-kwaliteit, het beschermen van het milieu, het promoten van en het verstrekken van informatie over eieren, bevorderen van onderzoek naar eieren & eiproducten, transparantie en efficiëntie van de markt en tegemoetkomen aan de vraag van de consument.

INPROVO heeft materialen ontwikkeld voor training in de eierensector in Spanje: een gids met ‘good practices’ op het gebied van hygiëne (GGHP) voor kippenfokkerijen, GGHP in de ei-producten sector, een gids voor implementatie (GI) van best beschikbare technieken op ei-boerderijen, GI van het HACCP systeem in pakstations, GI van regelgeving over etikettering en marketing, GI van de traceerbaarheid in de keten, een DVD van de eierenproductie van boerderij tot op het bord, GGHP voor het gebruik van eieren (voedselveiligheid).

Momentum Marketing Services – Ierland
Momentum uit is een dynamisch bureau met een uitgebreide agri-food deskundigheid. Als FETAC en FAS gecertificeerde trainingsorganisatie is Momentum een gerespecteerd bedrijf met een uitgebreid aanbod van training, begeleiding en advisering in marketing, verkoop, merken, het genereren van ideeën, creatief denken, productontwikkeling, innovatie en netwerken. Eigen personeel voert het merendeel van het werk uit en daar waar nodig brengen externe praktijkdeskundigen aanvullende expertise binnen. Momentum verzorgd jaarlijks trainingen voor zo’n 200 bedrijven, waaronder 50 bedrijven uit de eierensector.

Momentum heeft nauw samengewerkt met de Irish Egg Association en was betrokken bij de opzet en invulling van een trainingsnetwerk specifiek gericht op  de behoeften van de Ierse eierensector: the Irish Egg Supply Chain Skillnet.

Canice Consulting – Noord-Ierland
Canice is een consultancybureau uit Noord-Ierland betrokken bij  lokale bedrijfs- en werkgelegenheidsstimuleringsprogramma’s en in Europees verband bij technische ondersteuning aan Europese netwerken en programma’s. De medewerkers van Canice Consulting hebben een grondige kennis van de lokale markt (Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk) en het EU-beleid en programma’s. Canice Consulting ontwerpt trainingprogramma’s, voert projectmanagement en ondersteunt MKB’ers. Het bedrijf heeft een specialisme opgebouwd voor het ontwikkelen van online leeromgevingen en zoekmachine optimalisatie. Deze kwaliteiten zullen het project CICEI en de vindbaarheid van de online cursus zeer van pas komen.

EEPTA/BEIC – Verenigd Koninkrijk
European Egg Packers and Traders Association (EEPTA) is een ledenorganisatie en is op zijn beurt zelf lid van EUWEP, ‘the European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game’. BEIC is de British Egg Industry Council en werkt net als de EEPTA vanuit Londen.

Het doel van EEPTA is om de rechten en belangen van haar leden te behartigen. EEPTA doet dit door:
– het versterken van samenwerking tussen leden en door het onderhouden van contacten;
– Het opsporen van gemeenschappelijke problemen om tot gezamenlijke oplossingen te komen.
– Het vertegenwoordigen van belangen van de leden bij instellingen als de Europese Unie.

Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) – Nederland
PPE fungeert als overlegforum voor werkgevers- en werknemersorganisaties. PPE vertegenwoordigt op unieke wijze de belangen van zowel werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector. Deze ondersteuning past goed in het project, omdat beide groepen (bedrijven en individuele werknemers) een voordeel hebben van het verwerven van kennis door sectorspecifieke trainingsprogramma’s.

BIC Minho – Portugal
Net zoals projectleider BDF is BIC Minho een door de Europese Commissie erkend Business & Innovation Center.  Het is een non-profit organisatie en begeleidt en ondersteunt bedrijfsinnovatie en -modernisering van kleine en middelgrote ondernemingen en helpt hen bovendien te internationalisen.